LINDEBERG FYSIOTERAPI OG MANUELLTERAPI AS

Kontakt oss

Hovednummer 22301855

Direktenummer til de enkelte behandlerne finner du under


Her finner du oss

Jerikoveien 10, inngang A

Hvem er vi

Bente Rogstad

Direktenummer: 90678242

Hvem er…

Nino Hadzad

Direktenummer: 90652911

Hvem er…

Hege Langaas Skogvold

Direktenummer: 90689580

Hvem er…

Ragnhild Øygard Pearce

Direktenummer: 90669019

Hvem er…

Astrid Haga

Direktenummer: 90661569

Hvem er…

Mikael Hoff Hansen

Direktenummer: 90622169

Hvem er…

Vi tilbyr

Undertittel vi tilbyr

HELFO - Frikort for egenandelstak 2

Du får frikortet for egenandelstak 2 automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt til sammen 2 025 kroner i egenandeler (1 990 kroner i 2017). Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandeler for behandling hos fysioterapeut. Alle andre må betale egenandel fra første behandling fra 1. januar 2017.